Sverige har en av EU:s starkaste ekonomier

1930-talets kris ledde till att många företag gick i
konkurs eftersom efterfrågan sjönk och folk blev av med sina arbeten. I Sverige
sjönk antalet arbetstillfällen med ca 170 000 mellan åren 1930-33 (1). Men 30-talsdepressionen
gick över snabbare i Sverige än i många andra länder. Det berodde bl. a på att
många personer startade företag och anställde. Eftersom Sverige, vid denna tid,
kännetecknades av låga skatter, bra förutsättningar för entreprenörskap och en
flexibel arbetsmarknad befann sig redan år 1935 fler i arbete jämfört med 1930.

1990-talskrisen blev annorlunda. Det dröjde ända till 2008
innan antalet sysselsatta var lika många som 1988. Varför dröjde nästan 20 år
innan sysselsättning var tillbaks på samma nivå?

En anledning var att det var
svårt för företagen att växa genom att anställa. Det var mycket dyrt att både
anställa och köpa tjänster beroende på de höga skatterna på arbete.
Tjänstesektorn är helt beroende av humankapital och därför släpade hela denna
sektor efter under 90-talet. Arbetsmarknaden var inte tillräckligt flexibel.

Företagen
investerade i stället i maskiner och man genomförde vissa marknadsliberaliseringar
och det var bl a detta som drev tillväxten. Man öppnade i början av 90-talet
upp, från politiskt håll, för företagande i tillväxtbranscher genom att
avskaffa Radio och TV-monopolet samt postväsendet. Även skolorna samt vård och
äldreomsorgen har öppnats upp för privat företagande och skapat många arbeten.
Detta har lett till konkurrens och högre kvalitet inom dessa områden.
Naturligtvis har man också upplevt bakslag men på det hela taget leder
konkurrens framåt.

Under de gångna 8 åren har sysselsättning ökat med 250 000 (2)personer trots en mycket svår finanskris som drabbat Europa och övriga världen. Det är endast 2 andra länder i hela Europa, förutom Sverige, som lyckats öka sysselsättningen i denna omfattning. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker inte denna enastående utveckling i Sverige är bra av någon
outgrundlig anledning.

Vi har nämligen idag fler antal sysselsatta än någonsin tidigare. Sverige har också högst sysselsättningsgrad inom hela EU (3) (80%
räknat i åldern 20-62 år). Arbetslösheten låg på 8 % under 2013 och har sjunkit
ytterligare något 2014 enligt de senaste siffrorna. EU-snittet ligger på 11 %.
Andelen långtidsarbetslösa är alltid för hög ur ett mänskligt perspektiv men
jämfört med övriga EU har Sverige lägst antal långtidsarbetslösa, endast Island
har lägre i Europa.

Kort uttrycket så har Sverige idag en av de starkaste
ekonomierna i Europa.

Alliansen har också sänkt bolagsskatten och infört slopad
revisionsplikt och vill minska de administrativa kostnaderna för företagen,
sänka egenavgifterna och fortsätta arbetet med att förbättra för människor och
företag. Trots skattesänkningarna så har de totala skatteintäkterna inte
minskat beroende på att fler är i arbete och efterfrågan hålls uppe

Naturligtvis finns det mycket kvar att göra.

Målet är att, om
Moderaterna och Alliansen får förtroendet att fortsätta leda landet, fortsätta
reformarbetet och skapa 350 000 fler jobb till år 2020.

1. Entreprenörer som går mot strömmen (Nima Sanandaji, Fores, 2010).

2. www.Ekonomifakta.se
3. www.Ekonomifakta.se