Idag, onsdag, hade vi styrelsemöte i Sydvästra Skånes vattenråd. Det är alltid givande att träffa personer som är kunniga inom olika områden om miljön. Varje gång vi har möte har vi en eller flera personer som informerar om något nytt intressant område, t ex de senaste forskningsrönen eller, som idag, hur provtagning utfallit i en bäck och en å i vår kommunen och angränsande kommuner.

Idag beslutade vi att gå vidare med upphandling av miljökontroll på ett stort antal åar i Vellinge, Trelleborgs och Sturups kommun. Likaså ska vi till nästkommande möte bjuda in till medlemsmöte och försöka komma igång med en bredare samverkan för att få igång ett bättre vattenvårdsarbete i våra åar i kommunen.

Vill ni veta mer Sydvästra Skånes vattenråd se länk